Публикации съдържащи ‘Махмуд Даруиш’

Замлъкна гласът на Палестина

август 14th, 2008

На 9 август е починал Махмуд Даруиш- най- великият арабски и палестински поет на съвремието…

Претрупан от работа разбрах едва днес…

Не знам какво да кажа…

Нищо не ми идва отвътре…

А и ще бъде пошло!

Той каза всичко чрез стиховете си.

Затова просто ги прочетете